DİĞİN CAMİİ

Geç Dönem Osmanlı eseri.

Konya şehir merkezinde, İstanbul, Aziziye ve Köprübaşı caddelerinin kesiştiği köşede bulunmaktadır. Girişte yer alan levhada “Çaputçu Diğin Camii (1920)” yazmaktadır. İçten içe yaklaşık 12,20x8,50 m ölçülerinde, enine dikdörtgen planlı yapı dıştan sıvalı olup, yeşil renkte boyanmıştır. Girişi batı cephede, kuzey duvara bitişik olarak düzenlenmiştir. Girişin üzerinde ahşap sundurma olup, sonradan bu kısım camekânla kapatılmıştır. Güney duvarda dört, batı duvarda iki penceresi vardır. Ayrıca kuzey duvarda mahfile açılan büyük bir pencere ile doğu duvarın ortasında küçük bir tepe penceresi daha bulunmaktadır.

Üzeri alttan çakmalı ahşap tavan ile örtülü harimin güney duvarı ortasındaki mihrap oldukça sadedir. Yarım daire formlu nişi duvar içerisine yerleştirilmiş ve etrafı düz silme ile çevrilmiştir. Minber ahşap olup harimdeki en süslü elemandır. Yan aynalık dik açılı üçgenlerle oluşturulmuş, ortadaki üçgen sade bırakılmış, etrafındaki çerçeve ise delik işi tekniğinde yapılan parçaların çakılması ile süslenmiştir. Süpürgelik dört adet dilimli kemer şeklinde yapılmıştır. Korkuluk ise yine delik işi tekniğinde geometrik motiflere sahiptir. Minber girişi basit tutulmuştur. Harimin güneydoğu köşesinde ise duvara bitişik basit bir kürsü yer almaktadır.

Harimin kuzey tarafında dört adet ahşap direk tarafından taşınan kadınlar mahfili vardır. Buraya harim girişinin karşısından, on üç basamaklı dar bir merdivenle çıkılır.

Ahşaptan çardak minaresi girişin üzerinden itibaren yükselir. Şerefenin çokgen formu şerefe altında da izlenir. Şerefe korkuluğu ahşap parçalar yan yana getirilerek yapılmıştır. Yapıdaki ahşap elemanların hepsi yağlı boya ile boyanmıştır.

Üzeri dört yöne eğimli kırma çatı ile örtülüdür.

 

Diğin Camii

ALİ BAŞ

BİBLİYOGRAFYA