DİKİLİTAŞ MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık.

Meram ilçesi, Hatip Caddesi üzerindeki dikdörtgen planlı mezarlık, 6.000 m2lik bir alan üzerinde kurulmuştur. Mezarlığın çevre duvarı moloz taş örülüdür. İkisi batıda, biri kuzeyde olmak üzere üç giriş kapısı bulunmaktadır. Mezarlık içerisinde çeşitli yerlerde çeşmeler mevcuttur. Mezarlık hâlen defne açıktır.

Osmanlı alfabesi ile yazılan mezar taşlarında malzeme olarak Sille ve Gödene taşlarının kullanıldığı görülür. Mezarların bir kısmının yalnız baş, bir kısmının ise hem baş hem ayak taşı mevcuttur. Taşlar çoğunlukla sivri kemerlidir. Kullanılan yazı çeşidi sülüstür. Yazılar kabartma tekniğindedir. Mezar taşlarında süsleme mevcut değildir. Mezarlıkta üzerinde yazı bulunmayan, kabaca şekillendirilmiş mezar taşları da mevcuttur. Taşların bir kısmı ise toprağa gömülmüş vaziyettedir.

Cumhuriyet Dönemi mezar taşlarında ise mermer ve beton malzeme kullanılmış, hem baş hem ayak taşının bulunduğu çerçeveli mezar tipi tercih edilmiştir. Baş taşlarında güneş formlu tepe kısmı, ayak taşlarında ise üçgen alınlık yer alır. Süsleme olarak yalnızca ayak taşlarında servi motifleri görülür.

Mezarlıkta yer alan en erken tarihli mezar taşı 1296/1880 yılına aittir. Bu taştan yola çıkarak mezarlığın XIX. yüzyıl sonlarından günümüze kadar kullanılmaya devam eden bir Osmanlı mezarlığı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak toprağa gömülen ya da yazısız olarak dikilen mezar taşlarının bu tarihi daha eskilere götürmesi mümkündür.

Dikilitaş Mezarlığı (H. Kara)

HACER KARA

BİBLİYOGRAFYA

  • Kara-Danışık, 2005, 394.