ABDÜLVAHİT B. SELİM

XIII. yüzyıl Türkiye Selçuklu mimarı.

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Adına, Konya’daki Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin ceviz sandukası üzerinde yer alan kitabede rastlanmaktadır. Bu sanduka, 1273 yılında vefat eden Mevlâna Celaleddin-i Rumi için yapılmış olmasına rağmen, bilinmeyen bir tarihten beri Mevlâna’nın babası Sultanülulema Bahaeddin Veled’in kabri üzerinde bulunmaktadır. Sandukanın şekil ve planı ile çoğu Mevlâna’nın şiirlerinden seçilen yazı ve süsleme kompozisyonlarını Mimar Abdülvahit b. Selim hazırlamış, işçiliğini ise Hümameddin Muhammed adlı Konyalı bir ahşap ustası yapmıştır. Ayrıca Mimar Abdülvahit b. Selim’in Mimar Bedreddin-i Tebrizî ile birlikte Mevlâna Türbesini de inşa ettiği bilinmektedir.

(DİA)

BİBLİYOGRAFYA

  • Sönmez, 1988, I/279.