DİKMEN, AHMET HAMDİ

Konya milletvekili. (1893-1947)

Ünye’de doğdu. Babası İsmail Bey, Annesi Hatice Hanım’dır. Ziraat Yüksek Okulunu bitirdi. Almanya’da ihtisas yaptı. Ziraat Umum Müdürlüğü yaptı. III, IV, V, VI e VII. dönemlerde Konya milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Bekâr olan Dikmen, 1947 yılında vefat etti.

Ahmet Hamdi Dikmen

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • TBBM Albümü, 2004, 81; TBMM, Arşiv, 24.12.2008.