DİNKEŞ MAHALLESİ

Tarihî bir mahalle.

Yavuz Sultan Selim dönemi 924/1518 yılı Konya Mahalleleri Listesi’nde adı geçen mahallenin ismini bazı araştırmacılar “Denkeş” okumuşlardır. 937/1530 Yılı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri’ne göre mahalle on üç hane, on yedi nefer iken, III. Murat dönemi 992/1584) Tarihli Konya Tahrir Defteri’nde on üç hane, on altı nefere düşmüştür. 37 numaralı 1692 yılına ait bir Konya şeriye sicil kaydında Dinkeş Mahallesi Mescidi’nin Çobanlar karyesinde bir vakıf icaresi olduğu kaydı vardır. 45 numaralı 1714 tarihli bir Konya şeriye sicil kaydında da Dinkeş Mahallesi’ndeki bir çeşme tamirinden bahsedilmektedir. Çeşitli vesilelerle Konya şeriye sicillerinde adı geçen mahallenin XVIII. yüzyıl sonlarına doğru kalktığı veya adının değiştiği sanılmaktadır.

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • KŞS (Sak), 2003, 10,78; KŞS (Sak), 2010, 382; Konyalı, Konya Tarihi, 2007, 250-252, 264; Anonim, 1996, 7.