DOST ELİ DERNEĞİ

Sivil toplum kuruluşu.

İhtiyaç sahibi; bakıma muhtaç; kimsesiz yalnız ihtiyarlar; sokakta kalmış kimsesizler, çocuklar ve gençler; evlenmek isteyen muhtaç kimseler; işsiz veya yeterli geliri olmayan kimseler ve aileler; her türlü doğal afete maruz kalmış kimseler ile adı ne olursa olsun bir üçüncü kişi veya kurumun desteğine ihtiyaç duyan insanlara yardım etmek; bunları topluma kazandırmak için her türlü eğitimini sağlamak, ihtiyaç duyulan her türlü maddi yardımı sağlamak; psikolojik ve manevi yönden projeler yürütmek ve bu yönde gerekli yardımlarda bulunmak; her türlü sağlık giderlerine katkı sağlamak gayesiyle 2001 yılında Konya’da kuruldu. Dernek; insanlar arasında ırk, din, dil, mezhep vb. bir fark gözetmeksizin, insanların siyasi düşünce yapısına bakmaksızın faaliyetlerini yürütmektedir.

Başlangıçta klasik bir usulle faaliyetlerini sürdürürken 2003 yılında yeni bir merkez ve yeni bir yöntem ile Türkiye’ye model olan “barkotla takip sistemini” uygulamaya koymuş, derneğe giren ve dernekten çıkan bütün ürünler bilgisayar ortamında kayıtlı hâle gelmiştir.

2002 yılında çıkarılan gıda bankacılığı yönetmeliğine uygun çalışma esaslarını uygulayan ilk dernek olma sıfatını kazanmış, Konya ve Türkiye genelinde gıda bankacılığı sistemini yaygınlaştırma çalışmalarında da öncülük ve müşavirlik yapmıştır.

2009 yılında yeni binasına taşınan dernek, Konya’da bir ilke daha imza atarak civar il ve ilçelerle çevre köylerden hastasına refakatçi olarak Konya’ya gelip, otele gidemeyen yoksul insanları misafir etmek üzere kırk yataklı bir misafirhane yaptırmıştır.

Türkiye’de birçok ilke imza atan derneğin ilk uygulamalarından biri de ihtiyaçlılar için hazırlanmış “gıda marketi” ve “giyim mağazası”dır. İhtiyaç sahibi olduğu dernek yetkililerince onaylanan insanlar, her ayın kendilerine duyurulan belirli günlerinde bu market ve mağazadan ihtiyaçlarını kendi isteklerine göre gidermektedirler. Market ve giyim mağazalarında bulunan bütün ürünler barkotludur. Bu barkot sayesinde hangi ürünün kimden geldiği ve hangi ihtiyaçlıya gittiği takip edilmektedir. Tarihi geçmiş hiçbir ürün, kullanılmış hiçbir giysi ve barkotsuz hiçbir malzeme market ve giyim reyonuna girmemektedir.

Yurt içinde Konya ve diğer illerdeki yoksul insanların ihtiyaçlarını gideren Dost Eli Derneği, yirmiden fazla ülkede de yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dost Eli Derneği binası

MEVLÜT YILDIRIM

BİBLİYOGRAFYA