BURHANZADE SEYYİT MEHMET RIZA EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı. (1258/1842-43-1321/1905)

Konya’da, Karakurt Mahallesi’nde, doğdu. Mevlâna ve Seyyit Burhaneddin Muhakkik Tirmizî ile Ahmet Efendi Hamamı ve çevresindeki vakıfların mütevellisi Şeyh Ahmet Efendi’nin soyundan olan Seyyit Mehmet Rıza Efendi, Burhanzadelerden Hacı Mustafa Efendi’nin oğludur. Seyyit Mehmet Rıza Efendi’nin adı bazı resmî belgelerde Seyyit Mehmet Rıfat Efendi olarak geçmektedir.

İlk tahsilini müteakip, Taş Kapı Medresesine devam ederek icazet aldı. Bir süre ticaretle meşgul oldu. Uzun yıllar Konya İdare-i Meclis başkâtipliğinde, Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası üyeliklerinde bulunup Vakıflar müdürlüğü yaptı. Vekil olarak iki yıl belediye başkanlığında bulunduktan sonra, 1897-1905 yılları arasında sekiz yıl kadar da asil olarak bu görevi sürdürdü.

Konya Valisi Avlonyalı Ferit Paşa zamanında Çayırbağı suyunun Konya’ya getirilmesinde büyük hizmeti geçen Seyyit Mehmet Rıza Efendi, R 1321/M 1905 yılında vefat etti. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, MKA, II/366, 369; Aytekin, 2003, 193; Yurt Ansiklopedisi, 1983, VII/5190; KVS, 1317/1899-1900.