ACEM MUSTAFA PAŞA

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1129/1717)

Acem Mehmet Paşa’nın kardeşidir. 1115’te (1703-04) Cezayir paşası oldu. Birkaç sene sonra Bursa mutasarrıfı, Cemaziyülevvel 1127/1715’te Konya, sonra Hüdavendigâr ve 1129’da (1717) Cidde valisi olup orada vefat etti.

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1999, IV/1188.