BÜYÜK SELÇUKLU KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

Sivil toplum kuruluşu.

8 Aralık 1992 tarihinde Dr. Mehmet Hulusi Baybal başkanlığında Kemal Kart, Nuri Baş, Abdullah Büyüksütçü, Tahir Küçükalim, Mevlüt Üzümcü, Mehmet Emin Ünver, Ahmet Tömbeki, Durmuş Sert, Halit Tunç, Ziya Öztürk, Mustafa Manap, İbrahim Çerezci, Halil Erol, Ali Peksemerci, Ahmet Sarısaman, Abdullah Kaya, İsmail Keleş, Mehmet Koç ve Bestami İnan tarafından kuruldu.

Vakfın gayesi, millî, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiştirmektir. Bunun için, fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamak; insanlar arasında sevgi ve işbirliğini artırıcı, birlik ve bütünlüğü temin edici her türlü faaliyette bulunmak; yürürlükteki kanunların ve vakfın imkânları müsaadesi nispetinde okul, yurt, özel dershane, kurs, kütüphane, mescit açmak ve bu ünitelerin binalarını yapmak; yurt içinde ve dışında açılan ve açılacak okul ve kurslarda okumak isteyen kabiliyetli gençlere okuma imkânı sağlamak, eğitim ve ihtisas bursları vermek; ilim erbabının, öğrencilerin ve halkın istifadesine sunulmak üzere kitap, film, kaset, video gibi vasıtaları hazırlamak, neşretmek.

Vakfın Selçuk Üniversitesi Kampusuna yaklaşık 500 m mesafede 196 yatak kapasiteli bir yüksek öğrenim öğrenci yurdu ile Meram-Yaka’da bir okul binası bulunmaktadır. Beş katlı olan okul binası, her katı 800 m²den toplam 4000 m² kullanım alanına sahiptir. Armağan Eğitim AŞ’ye kiralanan binada Armağan Koleji eğitim vermektedir.

Vakıf, zaman zaman ülkenin tanınmış yazar, gazeteci, iş adamı ve bürokratlarına konferanslar verdirmekte, paneller tertip etmekte ve sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmaktadır.

Büyük Selçuklu Kültür ve Eğitim Vakfı logosu

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Küçükkoner, 2008, 78.