ADALET SARAYI

Adalet teşkilatı yerleşkesi.

Konya Adalet Sarayı, şehrin doğusunda, Karatay ilçesi sınırları içerisinde, Konya-Adana ve Konya-Karaman Çevreyolu üzerindeki Ereğli Kavşağı’nın bir km güneyinde yer almaktadır. Yapı; 17 O-I Pafta Nu, 2311 Ada Nu, 84.855 m² alana sahip 11 numaralı parsel üzerinde 14.217 m² oturuma sahiptir.

Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan binanın mimari projeleri Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinde, öğretim görevlileri Y. Mimar Haluk Hüsnü Korkmaz ve Y. Mimar S. Şenol Aydın tarafından tasarlanmıştır. 30 Mayıs 2006’da Varyap Yapı Sanayi AŞ tarafından yapımına başlanan bina, 824 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak 17 Aralık 2007 tarihinde hizmete başlamıştır. 66.124 m² kapalı alana sahip bina, bodrum kat ve zeminin üzerinde dört kattan oluşmaktadır. Arsanın 26.464 m²lik kısmı yeşil alan ve 520 araçlık otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Aynı arsada daha sonra yapılması planlanmış Bölge İstinaf Mahkemeleri Binası için yaklaşık 8.500 m²lik alan ayrılmıştır.

Selçuklu mimarisinin modern bir yorumu olan yapının plan şeması, ortası açık avlulu Selçuklu kervansaray mimarisinden esinlenilerek ortaya konulmuştur. Türkiye’nin ilk TSE-ISO-EN 900 kalite belgeli adliyesi olan Konya Adalet Sarayı, 4.310 m²lik üzeri açık bir dikdörtgen avlunun etrafında çevrelenen altı bloktan oluşmaktadır. Bina ihtiyaç duyulduğu zaman yatayda gelişmeye müsait bir plan şemasına sahiptir. Taç kapı mantığı ile oluşturulmuş girişin bulunduğu ön bölümün zemin katında giriş, kontrol, güvenlik, karakol, vezneler, banka, postane vb. gibi genel birimler; üst katlarda bir Başsavcılık, bir Adalet Komisyonu Başkanlığı ve kırk iki savcı odası yer almaktadır. Avlunun sağında ve solunda ikişerli yer alan dört bloktan sol kısımdakiler ceza mahkemeleri, sağ kısımdakiler ise hukuk mahkemeleri olarak düşünülmüştür. Bu bloklarda elli iki hâkim odası, iki müzayede salonu; yirmi ikisi ağır ceza olmak üzere Bölge İdare ve Vergi Mahkemeleri, Nöbetçi Mahkeme ve diğerlerine ait toplam altmış altı duruşma salonu; Seçim Kurulu, İcra Müdürlüğü ve Baro odaları yer almaktadır. Avlunun arka kısmına bakan son blokta ise 200 kişilik konferans salonu, 750 m²lik kafeterya, VIP salonları, lokal, misafirhane, teras ve 750 m²lik yemekhane, kütüphane ve kreşin bulunduğu sosyal birimler bulunmaktadır. Bodrum katta ise sığınak, arşivler, depolar, ısı merkezi ve teknik birimlerin yanı sıra nezarethaneler de bulunmaktadır. Bu nezarethanelerden duruşma salonlarına doğrudan çıkan dört adet merdiven mevcuttur.

Binanın en önemli özelliklerinden biri de hemen hemen her mekânın ferah, aydınlık ve fonksiyonel olmasıdır. Her bir mahkemede yargı, savunma, sanık, mahkûm, personel ve izleyicilerin birbirlerini fonksiyonel olarak rahatsız etmeyecek şekilde konumlandırılması sağlanmıştır. Binaya dokuz ayrı kapıdan girilmekte ve toplam 164 adet kamera ile yirmi dört saat izleme ve kayıt yapılmaktadır.

Konya Adalet Sarayı’nın yapım sistemi betonarme-karkas olup dış cephelerde tamamı ısı yalıtımını sağlayacak şekilde giydirme cephe ve beyaz renkli Ünye taşı ile mekanik askılı taş kaplama kullanılmıştır. İç kısımlarda da dönemin modern malzemeleri kullanılmıştır. Binanın iç tefrişatı Konya, Eskişehir ve Ayaş Açık Cezaevleri mahkûmları tarafından yapılmıştır.

Yeni Adalet Sarayı (Ahmet Kuş)
Eski Adalet Sarayı ( A. Sait Özge)

HALUK H. KORKMAZ

BİBLİYOGRAFYA