ELHAC EYMİR (HACIEMİR) MAHALLESİ

Tarihî bir mahalle.

Konya’nın dış sur mahallelerinden biri olan Elhac Eymir (Hacı Emir) Mahallesi’nin tarihinin, Türkiye Selçuklu Devleti Dönemine kadar gittiği tahmin edilmektedir. Yavuz Sultan Selim dönemine ait 924/1518 yılı tahrir defterinde de adı geçen mahalle, Kanuni döneminde on dört nefer ve yedi haneden ibarettir. III Murat dönemi 992/1584 yılı tahrir defterinde ise mahallenin mükellef sayısı otuz yedidir. Mahalle varlığını 1840’lı yıllara kadar sürdürmüştür.

Mahalle; doğusunda bugünkü İstanbul Caddesi*, kuzeyinde Sultan Veled Caddesi, batısında Çiftemerdiven ve kısmen Şems mahalleleri, güneyinde Kasapsinan ve İçkaraaslan mahalleleri ile çevrilidir. Oldukça geniş bir mahalle olan Elhac Eymir/Hacı Emir Mahallesi, 1071/1661 yılında bir ev satışı vesilesiyle şeriye sicilinde adı geçmektedir.

Mahalle 1840’lı yıllara doğru, Zenburi, Baba Sultan ve Tercüman adlarıyla üç mahalleye bölünmüş; 2009 yılında ise bu mahalleler, çevredeki bütün küçük mahallelerle birlikte Şems Mahallesi’ne dâhil edilmiştir.

Elhac Eymir Mahallesi'nin günümüzdeki durumu

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • KŞS (Sak), 2003, 331; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 253, 260.