CEMALEDDİN ÇELEBİ

Mevlâna torunlarından, postnişin. (ö. 1928)

Konya’da Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde doğdu. Sertarik Arif Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini mahalle mektebinde yaptıktan sonra Molla Efendi Medresesinde Ağrıslı Mustafa Efendi’den okuyarak icazet aldı. Hat hocası da Başaralızade Hattat İbrahim Hakkı Efendi’dir. İyi bir tahsil gören ve Mevlevi adap ve erkânı üzerine yetişen Cemaleddin Çelebi, Abdülhalim Çelebi’nin ikinci postnişinliği döneminde sertarik tayin edildi.

Bir süre sonra Eğridir Mevlevihanesi Postnişinliğine tayin edildi. Türbelerin kapatılmasına kadar bu görevde kaldı. 11 Ekim 1928 tarihinde Konya’da vefat eden Cemaleddin Çelebi, Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, BKA, 101-102.