CEMİYET-İ HAYRİYE DERNEĞİ

Sivil toplum kuruluşu.

Hayır tesislerine ve fakirlere yardım amacıyla “Amme Hayır Tesislerine ve Fakirlere Yardımcı Cemiyet-i Hayriye” adı altında Dr. İsmail Işık, Kemal Şenalp, Halid Baştaş, Fikri Simav, Ali Sakallıoğlu, H. İbrahim Sayar, Ali Yazıcıoğlu, Kemal Şakiroğlu, İbrahim Karpuzoğlu, M. Ali Erdoğan ve Dr. Osman Işık tarafından kuruldu. Dernek, 7.10.1959 tarihindeki olağanüstü genel kurulunda aldığı kararla adını, “Cemiyet-i Hayriye” şeklinde değiştirdi.

Cemiyetin gayesi, güçsüzler ve yaşlılara bakım evleri; çocuk bakım ve yetiştirme yurtları; okul, hastane, kütüphane, yol, köprü, camii, su isalesi, çeşme, mezarlık, öğrenci yurtları, huzur ve dinlenme tesisleri, rehabilitasyon merkezleri gibi hayır tesisleri kuran ve bu işlerle meşgul olan dernek ve teşekküllere yardımda bulunmaktır.

Dernek, 1977 yılında bütün faaliyetleri ve gelir kaynaklarıyla birlikte Cemiyet-i Hayriye Vakfı’na devrolundu. Cemiyet de ayrıca faaliyetine devam etti.

Cemiyet-i Hayriye Vakfı Logusu

Ş. FUNDA KÜÇÜKKONER

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Küçükkoner, 2008, 78.