CEMİYET-İ HAYRİYE VAKFI

Sivil toplum kuruluşu.

Cemiyet-i Hayriye Vakfı, Dr. İsmail Hakkı Işık* başkanlığında, Dr. Osman Işık, Sırrı Sandıkçı, Nebi Erdener, Halit Baştaş, İbrahim Karpuzoğlu, Cevat Akkaya, Sıdkı Bilgin* ve Ahmet Küçükarmağan tarafından 1977 yılında kuruldu. Vakfiyesinde belirtildiği üzere, Konya’nın tanınmış şahsiyetlerinden Fevzi Kaymakzade, Mehmet Çelik, Halil İbrahim Sayar*, Süleyman Sırrı Kapsız, Nevzat Şahin, Asım Elliiki, M. Lütfi Yılmaz, Mehmet Abka ve Fevzi Özçimi de kurucular arasında yer aldı.

Vakfiyesinde vakfın gayesi dört ana başlık altında toplandı:

Sağlık Hizmetleri Yönünden: Hastaneler, dispanserler, çocuk bakım yurtları, yetiştirme yurtları, yaşlılar bakım yurtları vb.

Memleket Kültürüne Hizmet İçin: Erkek, kız talebe yurtları, her nevi özel ana, ilk, orta, lise, yüksek okul ve üniversite açmak ve açılanlara gerekli yardımı yapmak vb.

Sosyal Yardım Olmak Üzere: Fakir ve muhtaçlara bakmak, aş evleri açmak, yoksulluktan evlenemeyenlere yardım etmek vb.

Amme Hayır Tesisleri: Gerekli görülen yerlere köprü, yol, kabristan, çeşme, ibadethane vs. gibi amme hayır tesisleri inşa etmek.

Vakıf, bu gayesi doğrultusunda Köyceğiz’de Dr. İsmail Işık Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Huzurevi Camii gibi pek çok hayır eseri vücuda getirdi.

24 Ocak 1987 tarihinde ilk yaşlı kabulüne başlayan ve Türkiye’de ilk açılan ve en büyük huzurevi olma özelliği taşıyan Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Yaşlılar Rehabilitasyon Merkezi* binlerce yaşlıya hizmet sunmaya devam etmektedir.

Huzurevinin mülkiyeti vakfa, işletmesi Başbakanlık ve Çocuk Esirgeme Kurumuna aittir.

Konya’nın en zengin vakıflar arasında yer alan vakfın, 230 kadar da gayrimenkulü bulunmaktadır.

Cemiyet-i Hayriye Vakfı'nın yaptırdığı Huzurevi Camii

Ş. FUNDA KÜÇÜKKONER

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Küçükkoner, 2008, 78.