AĞAÇ PAZARI

Tarihî pazar yeri.

Bütün eski Konya pazarları gibi Ağaç Pazarı da Konya’da sur dışındaydı. Pazar; bugünkü Vakıflar Çarşısı’nın ve eski At Pazarı’nın batısında, Larende Caddesi’nin başlangıcındaydı. Pazarın güneybatısında da eski Güherçile Fabrikası bulunuyordu. Geçmişte “Kereste Pazarı” olarak da anılan Ağaç Pazarı, zamanla, Larende Caddesi üzerinde daha batıda, Sahibata Camii’nin kuzey tarafına nakledildi. Uzun yıllar burada faaliyet gösteren ve 1950’li yıllarda büyük bir yangın atlatan Ağaç Pazarı, günümüzde Marangozlar Sanayii’nin doğu tarafına kaldırılmıştır.

Ağaç Pazarı

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Ferit vd. 1998, 38; Odabaşı, 1998, 86; Es, BKA.