AĞAOĞLU, ABDURRAHMAN FAHRİ

(1907-02.06.1979) Konya milletvekili.

Isparta-Şarkîkaraağaç’ta doğdu. Baba adı Hidayet’tir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Maliye Yüksek Okulunu bitirdi. Bir süre hâkimlik yaptıktan sonra ayrılıp serbest avukat olarak Konya’da çalışırken, 1946’da Muammer Obuz, Ziya Barlas ve diğer arkadaşlarıyla birlikte DP’yi kurarak, İl İdare Kurulu Başkanlığını yaptı. 2 Temmuz 1946 genel seçimlerinde Konya’dan DP adayı olduysa da parlamentoya giremedi.

1950 seçimlerinde milletvekili seçilerek, 20 Mayıs 1950’de Ankara’ya gitti. 2 Mayıs 1954 tarihli seçimde tekrar parlamentoya girdi. 27 Mayıs 1960 İhtilali’nde tutuklanan Ağaoğlu, Yassıada’da, Yüksek Adalet Divanı’nda, yargılanıp berat etti. 2 Haziran 1968’deki Cumhuriyet Senatosu seçimlerine Millet Partisi Konya adayı olarak katıldı; fakat seçilemedi. Bilahare politikadan çekilip bir süre Ankara’da avukatlık yaptı.

Evli ve altı çocuk sahibi olan Ağaoğlu, 2 Haziran 1979’da Ankara’da vefat etti.

Abdurrahman Fahri Ağaoğlu

AHMET ATALAY

BİBLİYOGRAFYA

  • Öztürk K., 1994, 199; Atalay-Çıpan, 1999, 129; Öztürk K., 1973, 296.