ERGİN, MEHMET NAZİF

Cumhuriyet Dönemi Konya valisi. (1309/1893-1965)

Sivas’ta doğdu. Eski kaymakamlardan Bilalağazade Osman Nuri Bey ile Hayriye Hanım’ın oğlu olan Mehmet Nafiz Ergin, ilköğrenimini Sivas’ta, ortaöğrenimini Tokat İdadisi ve İstanbul Sultanisinde yaptıktan sonra girdiği Mekteb-i Mülkiyeden 1330/1914’te mezun oldu. Bir süre maarif ve mülki idarelerinin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 1931 yılında Umur-ı Mahalliye-i Vilayet Umumiliği görevinden Ordu Valiliğine atandı. 1933 yılına kadar bu görevde kalan Ergin, aynı yıl Antalya Valiliğine atandı. 1934 yılında valilik görevinde iken PTT Umum Müdürlüğü görevine getirildi. Bu görevi 1938 yılına kadar sürdü. Aynı yıl Kütahya, 1939 yılında da Konya Valiliğine atandı. Kısa bir süre Konya Valiliği görevinde bulunan Ergin, aynı yıl İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına tayin edildi. 1940 yılında İçişleri bünyesinde üçüncü umumi müfettişlik görevini yürüttü. 1946 yılında Sivas Milletvekili olarak Meclis’e girdi. Mayıs 1950’de Milletvekilliği görevi sona eren Ergin, 1952-1965 yılları arasında çeşitli kamu kurumlarında çalıştı.

Mehmet Nazif Ergin, 3 Eylül 1965 yılında İstanbul’da vefat etti.

 

BİBLİYOGRAFYA:

Mehmet Nazif Ergin

YAŞAR SEMİZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Baltaoğlu, 1998; Aytekin, 1994; Çankaya, 1968; Kasaroğlu-Belek-Atakul, 1969; Veznedaroğlu, 1946.
  • Baltaoğlu, 1998; Aytekin, 1994; Çankaya, 1968; Kasaroğlu-Belek-Atakul, 1969; Veznedaroğlu, 1946.