ÇAĞPAR, İZZETTİN

Cumhuriyet Dönemi Konya valisi. (1893-1954)

İstanbul’da doğdu. Babası albaylıktan emekli Muhittin Bey’dir. Ortaöğrenimini Selanik Feyz-i Ati Mektebinde yaptı. 20 Kasım 1915’te Mülkiyeyi bitirdi. Aralık 1915’te askere alındı. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar yedek subay olarak askerlik yaptıktan sonra Aralık 1918’de terhis oldu. Ocak 1920’de Rüsumat (Gümrükler) Umum Müdürlüğü muhafaza memurluğuna tayin edildi. Bu kuruluşun çeşitli kademelerinde Ekim 1925 tarihine kadar görev yaptı. Bu tarihte görevinden ve memuriyetten istifa ederek Şubat 1928 tarihine kadar serbest çalıştı. 18 Şubat 1928 tarihinde Konya Tahrirat Müdürlüğü ile kamu hizmetine döndü. Akşehir, Üsküdar ve Vize kaymakamlıklarında bulundu. İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler ve Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1939-1940 yılları arasında Siirt, 1940-1945 yılları arasında Tokat, 13.10.1945-11.11.1946 tarihleri arasında Konya, 1946-1948 yılları arasında Ankara, 1948-1950 yılları arasında da Samsun Valiliği yaptı. Ankara Valiliği sırasında Belediye Başkanlığını da yürüten Çağpar, Samsun valisi iken emekliye ayrıldı.

Köyde Hakiki Reform ve İdeal Köycülük isimli bir kitabı da bulunan Çağpar 10 Ekim 1954 tarihinde vefat etti.

İzzettin Çağpar

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • BİBLİYOGRAFYA: http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/kurumsal/eski_belediye_bask/izzettin_cagpar.aspx, 22.12.2010/14.40; http://www.konya.gov.tr/default_B0.aspx?content=1057; http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zzettin_%C3%87a%C4%9Fpar, 22.12.2010/14.45.