ÇALIKLI MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık

Meram ilçesi, Lalebahçe Caddesi üzerinde Anasultan ve Pirhasan sokaklarının kesiştiği bölgede yer alan dikdörtgen planlı mezarlık, 5000 m2lik bir alan üzerinde kurulmuştur. Çevre duvarı moloz taşla örülmüştür. Mezarlığın tek girişi güneyde yer alır. İçinde çeşmesi bulunmaktadır. Mezarlık hâlen defne açıktır.

Mezarlıktaki Osmanlı Dönemi mezar taşları, Sille ve Gödene taşlarından yapılmıştır. Mezarların bir kısmının yalnız baş taşı, bir kısmının ise hem baş hem ayak taşı mevcuttur. Taşlar genelde sivri kemerlidir. Kitabeleri sülüs hatla kabartma tekniğinde yazılmıştır. Mezar taşları süslemesizdir.

Cumhuriyet Dönemi mezar taşlarında ise mermer ve beton malzeme kullanılmış, hem baş hem ayak taşının bulunduğu çerçeveli mezar tipi tercih edilmiştir. Baş taşlarında güneş formlu tepe kısmı, ayak taşlarında ise üçgen alınlık görülür. Bunun dışında dilimli kemerli taşlar da göze çarpmaktadır. Yazılar kazıma tekniğindedir. Taşlarda süsleme olarak yalnız ayak taşlarındaki servi motifleri mevcuttur.

Mezarlıkta yer alan en eski mezar taşları 1800’lü yıllara tekabül eder. Buradan mezarlığın XIX. yüzyıldan günümüze kadar kullanılagelen bir Osmanlı mezarlığı olduğu anlaşılmaktadır.

HACER KARA

BİBLİYOGRAFYA

  • Kara-Danışık, 2005, 388.