ÇANDIR MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık.

 

Meram ilçesi, Çandır Mahallesi, Avgın Sokağı’nda yer alan mezarlık, dikdörtgen planlı, 450 m2lik küçük bir alanı kaplar. Çevre duvarı moloz taş örgülüdür. Mezarlığın tek girişi güneyde Avgın Sokağı üzerindedir. İçinde çeşmesi bulunmamaktadır. Herhangi bir yol sistemine sahip değildir. Mezarlık, düzenli bir şekilde ağaçlandırılmamasına rağmen yeşil bir görünüm arz etmektedir. Bekçi kulübesi bulunmayan mezarlık defne açıktır.

Osmanlı Dönemi mezar taşlarında kullanılan malzeme, Sille ve Gödene taşıdır. Kemer formu olarak sivri ve dilimli kemer kullanılmıştır. Taşlardaki yazı çeşidi rika ve sülüstür. Bu yazılar kabartma ve kazıma tekniğinde yazılmıştır. Mezar taşları, üzerinde stilize hatayi motif işlenmiş birinin dışında, süslemesizdir.

Cumhuriyet Dönemi mezar taşlarında ise Sille taşı, mermer ve beton malzeme kullanılmış, hem baş hem ayak taşının bulunduğu çerçeveli mezar tipi tercih edilmiştir. Baş taşlarında güneş formlu tepe kısmı, ayak taşlarında üçgen alınlık görülür. Bazı taşlarda ise hem baş hem ayak taşı dilimli kemerlidir. Bu dönemin taşlarında yazı kazıma tekniğindedir. Süsleme ayak taşlarında yoğunlaşır ve en çok servi motifi kullanılmıştır.

Mezarlıkta, Osmanlı alfabesi ile yazılan birkaç taştan en eski tarihli olanı 1342/1923 yılına aittir. Buradan mezarlığın XX. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Çandır Mezarlığı

HACER KARA

BİBLİYOGRAFYA

  • Kara-Danışık, 2005, 316.