ÂŞIK ŞERİFE HANIM

(BÜLBÜL HOCA) (1869/1870-1932) Halk şairi.

“Bülbül Hoca” da denilen Şerife Hanım, Konya’nın Kalecik Mahallesi’nde doğup büyüdü. Babası Bakkal Ali Ağa’dır. Şerife Hanım, Konyalı folklor araştırmacısı İbrahim Aczi Kendi’nin kayınvalidesidir. Sesi gayet güzel olan Şerife Hanım, kadınlara ilahi, destan ve koşma okuyarak geçimini sağlamıştır. Daha çok destan ve koşmalarıyla ün kazanan Şerife Hanım’ın:

 

Evvelâ yürüttük baştan çorbayı

Sarımsakla terbiye olmuş paçayı

Domatesle pişirmeli bamyayı

Midemizi açsın hoş misal olsun

 

dörtlüğüyle başlayıp yemek adları, sofra adabı ve yemek kültürüyle Konya mutfağını güzel bir biçimde yansıtan on yedi dörtlüklük Yemek Destanı, bugüne kadar yaşayagelmiş en güzel şiirlerindendir.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • [Ergun]-[Uğur], 2002, 186-187; Ayva, 2005, 269; Ayva, 2006a, 581-590; Yeniterzi, 2001, 144-145.