ÂŞIK ŞERİFÎ

(XVII. yy.) Halk şairi.

XVII. yüzyıl Konya âşıklık geleneği içerisinde adı geçen ve Âşık Ömer’in ustası olduğu rivayet edilen bir âşıktır. Cahit Öztelli, “Âşık Ömer’in Ustası Şerifî” adlı makalesinde onun Konyalı olduğunu vurgular. Bir müseddesinden yola çıkarak onun XVI. yüzyıl sonları ile XVII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı söylenebilir.

Yine Âşık Ömer’in Şairnamesi’nde geçen:

“Şerifî değil mi cümleye üstat

O değil mi bizi eyleyen irşat”

mısralarına dayanarak Şerifî’nin Konyalı olduğu ve XVII. yüzyılın zirve ismi Âşık Ömer’i etkilediği düşünülebilir. Âşık Ömer, başka bir beytinde ise Şerifî’den:

“Şerif’in ikrarını kande görürem

Şeyhimi görmesen bir an ölürem”

şeklinde bahsetmektedir.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Ayva, 2005, 182-183; Öztelli, 1951.