FAİK BEY

(İbrahim Faik İris) (1850-1941) Osmanlı Dönemi Konya valisi.

İstanbul’da doğdu. Bahriye yoklamacısı Mahmut Efendi’nin oğludur. Rüştiyeden sonra memur mektebinde okudu. 1871’de mülazımlıkla Sadaret Kaleminde memuriyete başladı. 1872’de Hariciye Kalemine naklolundu. 1 Eylül 1879’da birinci sınıf hulefalığa terfi etti. 25 Ağustos 1882’de Mabeyn kâtipliğine atandı.

1899’da Birinci Osmanî, 1902’de Murassa Osmanî, 1905’da Murassa Mecidî nişanları aldı. 1883’te Gümüş İmtiyaz, 1889’da Girit, 1891’de Altın İmtiyaz, 1892’de Liyakat, 1897’de Hamiyet-i Vataniye, 1897’de Yunan Muharebesi madalyaları verildi.

1903 Martında 30.000 kuruş maaşla Konya Valiliğine tayin edildi. Konya’da görevli olduğu yıllarda Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi’ni tamir ettirdi. Konya Sanat Okulunda bando teşkilatı kurdurdu. Sarayönü ilçesinin Karaçay köyüne Kafkas göçmenlerini yerleştirerek buraya 120 ev yaptırdı. Konya Valisi Avlonyalı M. Ferit Paşa’dan* sonra Çayırbağı suyunu tekrar ele aldı ve iki bin lira harcayarak tesisleri genişletti. Ocak 1907’de Aydın Valiliğine nakledildi. Aralık 1908’de Meclis-i Ayan azalığına tayin edildi.

Sultan Abdülhamit tarafından, hükümdarlardan bazılarına verilen nişanlarla, Rusya İmparatorluğu ve İspanya Krallığı’na fevkalade sefaretle gönderildi. Sicilinde “erbâb-ı dirâyet ve ehliyet sahibi olduğu” kayıtlı olan Faik Bey, 16.08.1941 tarihinde vefat etti.

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, Arşiv; Pakalın, Zeyl, 2008, IV/42; Aytekin, 1994, 105; Önder, 1971, 218.