ÇATALHÖYÜK (KARAASLAN) HANI

Geç Dönem Osmanlı eseri.

 

Karaarslan Mahallesi’nde, Konya-Karaman yolu kenarındaki mezarlıktadır. Dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilen yapının beden duvarlarının alt kısmında taş, üst kısmında ise kerpiç kullanılmıştır. Üzeri ahşap kirişlemeli düz dam şeklinde örtülmüştür.

Yapının girişi doğu cephesinin güney köşesine yakın bir bölümde yer alır. Giriş cephesi ile kuzey ve batı cepheleri büyük ölçüde sağlam olup, güney cephesinin bir bölümü yıkılmıştır.

Yuvarlak kemerli girişin söve ve kemeri taş ile inşa edilmiştir. Yapının üzeri doğu-batı yönünde ahşaptan üç ana kirişin üzerine ters istikamette atılan daha küçük ölçekte tali kirişlerle örtülmüştür. Dıştan ise toprak kaplıdır. Her bir ana kiriş, diğer yapılarda görmediğimiz biçimde büyük ebatlı “I” demirleri tarafından taşınmaktadır. Üst örtü, ana kirişler ve küçük bir alandaki tali kirişler dışında tamamen yıkılmıştır.

Yapının ne zaman inşa edildiğini tespit etmek zorsa da XIX. yüzyılda yapıldığı, yine bilinmeyen bir tarihte onarım geçirdiği ve bu onarım sırasında ahşap olan ana taşıyıcılarının demir malzeme ile değiştirildiği düşüncesindeyiz.

Çatalhöyük (Karaaslan) Hanı

ALİ BAŞ

BİBLİYOGRAFYA

  • Baş, 2002, 83-95.
  • Baş, 2002, 83-95.
  • Baş, 2002, 83-95.