ÂŞIK TAHİR DEMİRÖZ

(1413/1911-10.02.1995) Halk şairi.

Konya’nın Dedemoğlu Mahallesi’nde doğdu. Demirci Mustafa Efendi ile Hatice Hanım’ın oğludur. Doğum tarihi olarak 1911, 1912 ve 1913 yılları verilmekle birlikte, Tahir Demiröz ile aynı mahallede doğan M. İhsan Konevi, âşığın 11 Mart 1911 tarihinde doğduğunu ifade etmektedir. Âşık Tahir Demiröz, 27 Nisan 1939 tarihinde Bekir Efendi ve Aliye Hanım’ın kızları olan Hatice Hanım’la evlendi. Bu evlilikten Mustafa, Vasfiye ve Celalettin adlarında üç çocuğu oldu.

Tahir Demiröz, iki yıl kadar Konya Lisesinin orta kısmına devam etti. Milli Mücadele yıllarında babasının askere alınması sonucu, tahsilini yarıda bırakarak onun demirci dükkânında çalışmaya başlayıp hayatını demircilikle kazandı.

Âşık Tahir Demiröz, daha ilkokul yıllarındayken şiire ilgi duymaya başladı. Hemen hemen her konuda şiir yazmakla birlikte daha çok aşk konusunu işledi. Destan, koşma, şarkı, kaside gibi pek çok türde şiir söyledi. Aşk, güzellik ve dostluk üzerine yazdığı şiirlerinde dili sadedir, ancak Şem’î, Tevfik Fikret ve Ziya Paşa gibi şairlerin etkisinde kalarak söylediği şiirlerinde zaman zaman terkipli söyleyişlere de rastlanır. Musikiyle de ilgilenen Tahir Demiröz, her türlü eğlence meclislerine katılmaktan çok hoşlanırdı.

Âşık Tahir Demiröz, 10 Şubat 1995 tarihinde vefat etti. Hacı Fettah Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hacı Fettah Mezarlığı’na defnedildi.

ZEKERİYA KARADAVUT

BİBLİYOGRAFYA

  • Usman, 1942, 56-59; Konevi M. İ., 2008, 5; Kişmir, 1949, 2 (Kişmir, 2004, 367-371