ÇELEBİ, MÜŞERREF

Hattat. (1915-2007)

Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. Topbaşzade Hacı Ahmet Hamdi Efendi’nin kızıdır. Büyük dedesi “Seyyidü’l-muhaddisîn” olarak anılan, ezberinde kırk bin hadis-i şerif bulunan, beş Mushaf yazmış Hattat Topbaşzade Ahmet Kutsi Efendi’dir. Dedesi Mehmet Hulusi Efendi ise Topbaş ailesinin büyüklerinden, hayırhah, ehl-i tarik bir zattır.

1934’te İstanbul’un manifatura tüccarlarından Hacı Nazif Çelebi ile evlendi. Üç çocuk sahibi olduktan sonra hıfza başlayarak hafıza oldu.

Yaratılış itibariyle güzel sanatlara müstait ve meyilli olduğu için hüsnühatta heveslendi (1952). Zamanın en değerli hattatlarından Halim Efendi’den, kızları Nükhet, Güzide, Melike, Sütude, Nuriye ve gelini Mesude ile birlikte hat meşk etmeye başladılar. Halim Efendi’nin 1964’te vefatı üzerine Hattat Hamit Aytaç’tan ders almaya devam ettiler.

Cumhuriyet Döneminin ilk hanım hattatı ve mütedeyyin, hamiyetli, nezaketli, saliha bir insan olan Hafız Müşerref Hanım’ın çok sayıda güzel eseri vardır.

 

HÜSEYİN ÖKSÜZ

BİBLİYOGRAFYA

  • İnal, Son hattatlar, 1955, 795.