ÇELEBİ, SÜTUDE

Hattat. (1940-2009)

İstanbul’da doğdu. Nazif Çelebi ve Hattat Topbaşzade Müşerref Hanım’ın ikinci kızıdır. Annesi ile hac görevini ifa ettikten sonra, hıfza çalışarak hafıza oldu.

Annesi ve kardeşleriyle birlikte Hattat Halim Efendi’den hüsnühat meşk ederek az zamanda maharetli yazmaya muvaffak oldu. Güzel yazan hanım hattatlardandır.

HÜSEYİN ÖKSÜZ

BİBLİYOGRAFYA

  • İnal, Son Hattatlar, 1955, 825.