GİLDANLI MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık.

Meram ilçesi Aksinne Mahallesi sınırları içerisinde, Gildanlı, Pirebi ve Kadı Abdurrahman sokaklarının çevrelediği adada 2.385 metrekarelik bir alana sahip tarihî bir mezarlıktır. Mezarlık içerisinde bulunan Gildan Baba Tekke ve Türbesi zamanla yıkılıp yok olmuştur. Günümüzde park hâline getirilen mezarlıkta birkaç mezar muhafaza edilmiştir. Şahideleri Gödene ve Sille taşlarından mamul bu mezarlardan, kitabesi okunanların en eski tarihlisi H 1262/1846 M tarihlidir.

Gildanlı Mezarlığı

HACER KARA

BİBLİYOGRAFYA

  • Kara-Danışık, 2005, 260.