AHIRLI

VI. EKONOMİ VE SANAYİ

Ahırlı, son dönemlere kadar Alanya, Akseki, Manavgat, Beyşehir Bozkır ve Çumra’nın bazı köylerinin de ihtiyaçlarını karşılayan elli demirci, elli leblebici, otuz kunduracı, dört dokumacı, on nalbant, on marangoz, on duvarcı ustası, on bakkal, on beş terzi, yirmi kasap, beş fırıncı vs. olmak üzere 394 esnafın faaliyet gösterdiği bir ticaret merkeziydi. 1970-1975’li yıllardaki kadar olmasa da ilçe ve çevre köylerinde kilim dokuma ve demircilik mevcuttur. Demircilikle uğraşanlar, evlerde bağ ve bahçe işlerinde kullanılan; keser, balta, nacak, tahra, kazma, çapa ve teber benzeri alet edevat imali yanında tarım makilerinin tamirlerini de yapmaktadırlar. Günümüzde kilim dokumacılığının fabrika sistemine geçmesi ve el dokuması ile kıyaslandığında maliyetinin çok ucuz olması sebebiyle dokumacılık bitme noktasına gelmiştir.

İlçe merkezinde haftanın salı günleri pazar kurulur. Bu pazar, ilçeye bağlı on köy ve ilçe merkezinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılar. İlçeye bağlı Akkise kasabasında ise pazar, haftanın cumartesi günleri kurulur.

Suğla arazisinin bir kısmı sınırları içinde kalan ilçede tarım, hayvancılık ve meyvecilik yaygındır. Ancak üretilen ürünlerin satılmasında problemler yaşanmaktadır. Ahırlı, Türkiye’nin ekonomik anlamda en fakir yörelerinden birisi konumundadır.

M.EMİN BAŞAR

BİBLİYOGRAFYA