AHISKALI İBRAHİM PAŞA

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1780)

Ahıska Atabegleri ailesinden III. Yusuf Paşa’nın oğludur. Enderunda yetişti. Ilımlı ve uyumlu bir kişiliğe sahipti. 1169/1756’da çukadar-ı şehriyari ve  aynı yıl silahdar-ı şehriyari oldu. 1171/1757’de azil ve emekli edildi. Nisan 1758’de Ahıska’ya sürüldü. 1172/1759’da serbest bırakıldı. 1180/1767 yılında vezirlik ve Anadolu Valiliği eklenmesiyle Ahıska ve Çıldır valisi oldu. 1181/1767’de Erzurum Valiliği verildi. 1183/1769’da Anadolu valisi ve 1184/1770’da Kırım seraskeri oldu. 1189/1775’de Mora ve 1190/1776’da Selanik, 1191/1777’de Hanya ve 1193/1779’da ikinci defa Selanik valisi oldu. 1194/ 1780’de Konya valisi oldu. Aynı yıl burada vefat etti.

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1308, I/137; http://www.ahiska.org.tr/yazi.php?goster=147