GENÇLERBİRLİĞİ

Konya’nın ilk tescilli futbol kulübü.

Konya’da ilk futbol müsabakaları I. Dünya Savaşı yıllarında Sultani, Mekteb-i Sanayi, Darülmuallimin ve Askerî İdadinin sınıfları arasında yapılıyordu. Sonraki yıllarda jandarma kumandanlığı yapan Serficeli Albay Ekrem Bey’in asker ve sivillerden karışık olarak kurduğu takımlar da on beş günde bir Musalla’daki çayırlıkta (günümüzde Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu alan) karşılaşıyorlardı. Mekteb-i Sanayi’nin talebelerden kurulu Sanatkârlargücü adında bir de gayri resmî kulübü vardı. Babalık gazetesinin idare müdürü ve Nafıa Başkâtibi Kurşuncuzade Halit Bey’in teşvikiyle tüccar Gazezzade Kadir, Başmürettip Edip Nazım (Ermeral), Başmakinist Selim, Mürettip Hüseyin ve Postane muhasibi Münir Bey tarafından 1921’de sarı-kırmızı formalı Matbuat adlı bir takım kurulmuştu. Gazeteci Mustafa Ataman, bu takımın futbolcularının öğle tatilinde Kayalıpark’ın yerindeki boş alanda top oynadıklarını gördüğünü söylerdi. Gençlerbirliği’nde futbol oynayıp, yıllar sonra başkanlık da yapan Kâzım Özbay da lise öğrencisi iken okul takımı kalecisi Mustafa Koşan’la birlikte Alâeddin Tepesi’nde Bayram Yeri denilen ve şimdi bahçe olan yerde Matbuat futbolcularını top oynarken seyrettiklerini anlatırdı.

Postane muhasibi Münir Bey, bu takımın futbolcularını Gençlerbirliği adı altında topladı ve bu takım, Haziran 1922’de Konya’nın ilk futbol kulübü olarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı tarafından tescil edildi. Kulüp, şimdi bir finans kurumunun olduğu Yeni Sinema’nın yerindeki Muallimler Birliği’nin altında bir odada faaliyet gösteriyordu. Renkleri Beşiktaş’tan esinlenerek siyah-beyaza çevrilen Gençlerbirliği’nin ilk futbolcuları şunlardı: Kaleci Ahmet, Refik, Cevdet, Mehmet, Veysel, Kuyumcu Ethem (Tenekeci), Hicazi, Nizamettin, Orman mühendisi Arif, Hilmi Apalı, Ressam Suavi, Ekrem, Mustafa, Şükrü Erkuş, Şekip, Hasan ve Nevzat.

1936-1937 ve 1964-1965 sezonları arasında on sekiz defa Konya şampiyonu olan, 1935’te Tayyare Kupası ve Zafer Şildi’ni kazanan Gençlerbirliği, 16 Haziran 1965’te Konyaspor* adıyla profesyonel bir futbol takımına dönüşerek Türkiye II. Ligi’ne dâhil olmuştur.

 

1922'de kurulan Konya'nın ilk futbol kulübü(N. Bülbül)

NAİL BÜLBÜL

BİBLİYOGRAFYA