GENÇLERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI

Sivil toplum kuruluşu.

Mehir Vakfı, 06.03.1996 tarihinde Mustafa Özdemir, Prof. Dr. Saffet Köse, Sabit Koç, Tevfik İpek, Hasan Türk, Mehmet Duran, İbrahim Ak, İbrahim Işık, Mehmet Ünal, İsmail Türkmen, Tayyar Çay, Ahmet Baydar, Doç. Dr. Halil Ürün ve Fadime Özdemir tarafından kurulmuştur.

Vakfın amacı, vakıf ana sözleşmesinde “Fakir gençlerin evlenmeleri için gerekli maddi yardımlar yapmaktır” şeklinde özetlenmektedir. Kuruluş amacını gerçekleştirebilmek için, vakfın aşağıdaki faaliyetlerde bulunabileceği vakıf sözleşmesinde hüküm altına alınmıştır.

1. Fakir gençlerin evlenmelerine maddî yardımlar sağlar.

2. Fakir ailelere ev kiralayıp belirli bir süre için verebilir.

3. Vakıf, toplu düğün ve toplu nikâh yapabilir.

4. Vakıf, çocuk ve gençler için ev tutabilir.

5. Vakıf, sosyal etkinliklerde bulunabilir.

6. Faaliyetleri ilgili kitap, broşür ve dergi basıp dağıtabilir.

7. Uyruğu ne olursa olsun müracaatları hâlinde onların da evlenebilmeleri için gerekli yardımlarda bulunur.

8. Kanunların tanıdığı imkânlar nispetinde vakfın gayelerini gerçekleştirmek maksadı ile yardım toplar ve tasarrufa uygun yerlere sarf eder.

9. Vakfın gelirlerini artırmak için ticari şirketler, holdingler kurar; ortak olur ve işletir.

10. Fertler arasında sevgi ve kaynaşmayı artırıcı yurtiçi ve yurtdışı seyahatler ve geziler düzenler.

11. Düğün programlarına düğün sahibinin iznine bağlı olarak basın davet edebilir.

12. Hastane, hapishane, huzurevi, yurtlar vs. yerlere ziyaretlerde bulunur.

13. Vakfın gayesini benimseyenler için, sosyal tesisler kurar ve işletir.

Çalışmaları toplumda takdirle karşılanan vakıf, kurulduğu tarihten itibaren yüzlerce fakir genci evlendirmiş, pek çok toplu nikâh ve düğün gerçekleştirmiş, muhtaç ailelere muhtelif yardımlarda bulunmuştur.

Vakfın gelirleri de vakıf sözleşmesinin beşinci maddesinde tespit edilmiştir.

 

Ş. FUNDA KÜÇÜKKONER

BİBLİYOGRAFYA

  • http://www.mehir.org/default.asp, 27.07.2016/11.29.