ÂŞIK CEVLANÎ BABA

(1270/1854-1335/1919) Halk şairi.

Konya’nın Uluırmak Mahallesi’nde doğdu. Asıl adı Muhammed’dir. Öğrenim görmedi. Konya Hükümet Konağı’nda kapıcılık yapan Cevlanî, iyi saz çalar ve irticalen şiir söylerdi. Eserlerindeki tasavvufî havadan Cevlanî’nin Mevlevî geleneğine bağlı bir âşık olduğu anlaşılmaktadır. Konya Vilâyeti Halkiyat ve Harsiyatı’na göre Cevlanî’nin vefatı 1320/1904-5’tür. Mahmut Ragıp Gazimihâl ise onun, 1270/1854-1335/1919 yılları arasında yaşadığını, altmış beş yaşındayken hayata veda ettiğini kaydeder. Gazimihal, Cevlanî için ayrıca: “İyi saz çalan Cevlânî’nin okuryazar olmadığı hâlde şöyle şiirler söyleyebilmiş olması, emsali gibi onun da kulaktan belleme pek çok şiirlerin hâmili bulunmuş olduğuna delildir.” diyerek onun âşıklığına işaret eder.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Ayva, 2005, 209; [Ergun-Uğur], 1926, 18; (2002, 34-36); Gazimihal, 1947, 52; a.mlf., 1946, 3-6; Yakıcı, 1994, 197; Yeniterzi, 2001, 89.