GEVRAKİZADE HACI VEHBİ EFENDİ

Müderris, Cumhuriyet Dönemi Konya müftüsü. (ö. 1939)

Konya’da doğdu. Konya müftülerinden Hacı Abdülkadir Efendi’nin oğludur. Sıbyan mektebini bitirdikten sonra medrese eğitimini babasında yaparak ondan icazet aldı. Daha sonra imtihanını vererek aynı medreseye müderris oldu. Gevrakizade, 1914 yılı resmî kayıtlarına göre medresede on dokuz talebe okutmakta; karşılığında 6.000 kuruş maaş almaktadır.

Vehbi Efendi, müderrisliği yanında toplumu ilgilendiren sosyal konularla da ilgilendi. 1 Ekim 1919’da Konya Belediye Başkanlığına getirilen Vehbi Efendi, bu görevini 28 Mart 1920 tarihine kadar sürdürdü. Ayrıca Belediye, İl Genel Meclisi ve Su Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti Konya Şubesi Başkanlığı yaptı. Mustafa Kemal Paşa’nın Konya’ya beşinci gelişinde, Hilal-i Ahmer başkanlığı yanında müftülük görevini de yürüten Vehbi Bey, Vilayet Konağı’nda Cumhurbaşkanı adına verilen yemekte hazır bulundu.

Millî Mücadele sırasında cephe gerisinde önemli faaliyetler yürüten Hacı Vehbi Efendi’ye bu faaliyetlerinden dolayı 1927’de Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası verildi.

18 Mart 1939’da vefat eden Gevrakizade Hacı Vehbi Efendi, Musalla Mezarlığı’nda* metfundur.

Gevrakizade Hacı Vehbi Efendi

ÖMER AKDAĞ

BİBLİYOGRAFYA

  • Önder, 1954; Arabacı, 1998, 278-279; Uz, 2004b, 380; Akdağ, 2009, 28.