KALECELP MAHALLESİ

Tarihî bir mahalle.

Meram ilçesi sınırları içerisindedir. Kalecik Mahallesi ile iç içe olan bu mahalle de Konya’nın en eski mahallelerinden birisidir. Mahalle, Şükran, Kalecik, Kürkçü, Gazialemşah ve Mücellit mahalleleri ile çevrili idi. Adını Erdemşah Mescidi Haziresi’nde, mescidin kıblesinde metfun, Kalcelp Sultan’dan alan mahalle, tarihî belgelerde “Kal’a Cerp”, “Kalye-i Cerp” adlarıyla da geçmektedir. Vaktiyle burada bir türbesi bulunan ve mahalleye adını veren bu zat hakkında bilgi mevcut değildir.

Mahalle, Kanuni dönemine ait ilk Konya şeriye sicilinde yer aldığı gibi, aynı dönem İl Yazıcı Defteri’nde dokuz hane, on bir neferden ibarettir. III. Murat döneminde ise mükellef sayısı on dokuzdur. 1264/1847-48 yılına ait 48 numaralı Temettüat Defteri’nde mahalle dört sınıfta toplam yirmi dokuz mükellef olarak vergilendirilmiştir.

Mahallede tarihî doku korunamamış, mahalle mescidinden başka hiçbir tarihî bina kalmamıştır.

Kalecelp Mescidi’nin karşısındaki Derviş Kalın’la Tozoğulları, Kebapçı Osmanlar, Nalbantlar, Noter Kazım Tüzün, Arif Etik ve ağabeyi Konya’nın en eski sahafı Abdurrahman Etik mahallenin en eski sakinleridir. Mahallenin batısında, Gazialemşah Mahallesi ile birleştiği noktada, en az iki neslin ebeliğini yapan Konya’nın meşhur ebesi Hayriye Ebe’nin evi vardı.

2009 yılında Şükran Mahallesi’ne dâhil edilen mahallenin 2007 yılı nüfusu 536’dır.

Kalacelp ve Kalecik mahalleleri haritası

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Sarıköse, 2011, 140, 167-168; Es, MKA, II/214; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 251, 259.
  • Sarıköse, 2011, 140, 167-168; Es, MKA, II/214; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 251, 259.