KARAKAŞ MEHMET EFENDİ

Hattat. (ö. 1350/1934)

Evi, Şükran Mahallesi’nde idi. Meşhur bilgin ve hattatlardan Köse Hasan Efendi’den aldığı derslerle yetişti. Daha sonra Hattat Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’den hüsnühat dersleri almaya devam ederek, bu sanattaki bilgi ve becerilerini geliştirip, özellikle sülüs ve nesih hatlarda temayüz etti. Ardında nefis Kur’an-ı Kerim ve hüsnühat levhaları bırakan Mehmet Efendi, kendisi de pek çok talebe yetiştirdi.

Uzun yıllar Harmancık köyü camiinde hatiplik yapan Mehmet Efendi “Karakaş Hoca” diye de tanındı. Gayet sabırlı, mütevazı, sade yaşayışlı bir kişiliğe sahip idi. 1934 yılında vefat etti. Hacı Fettah Mezarlığı’nda metfundur.

 

HASAN ÖZÖNDER

BİBLİYOGRAFYA

  • Uyar, KD, 127a.