KARATAY HASAN DUDU AŞEVİ VE FAKİRLERE YARDIM DERNEĞİ

Sosyal yardım kuruluşu.

Dernek, 08.01.1993 tarihinde Mehmet Öztürk, Hasan Yüksel, Ahmet Atıcı, Recep Büyükcanoğlu, Rifat Doğar, Yusuf Perinçek ve Ali Yaralıoğlu tarafından kurulmuştur. Derneğin amacı tüzüğünde şöyle özetlenmektedir:

“Karatay ilçesi Sadık Mahallesi Hasan Dudu Aşevi ve Fakirlere Yardım Derneği yatakhane, dershane, tuvalet, çeşme, elektrik tesisatı, mutfak, bahçe, lojman, camiinin tanzimi, tamiri, boya ve badanalarının yapılması; fakir ailelere yemek verilmesi; derneğin pansiyon bölümünün işletilmesi, pansiyonda kalacak öğrencilerin beslenme, barınma ve ısınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması; yoksulluğun azaltılması maksadıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için gıda bankacılığı, mikro kredi ve mikro finans faaliyetlerini yapar ve yürütür.”

Dernek, günlük olarak 100’ün üzerinde aileye sıcak yemek ulaştırmaktadır.

Karatay Hasan Dudu Aş Evi

SAADET BİRSEN USLU

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Küçükkoner, 2008, 81-82.