KARATE

Konya’da karate sporunun tarihçesi.

Kişinin kendini; bedenî ve zihnî olarak eğitmesi ilkesi üzerine kurulu, eğitim sistemi sayesinde insanı şiddetten uzaklaştıran, barışçıl duygular beslemesini sağlayan bir disiplin olan karate, materyali insan olan bir spor sanatıdır. Bu sanatta insan; fizik, maharet ve ruh yönünden şekillenir. İlk defa Hunlar tarafından uygulandığı öne sürülen karatenin temelini teşkil eden ilk hareketler, zamanla gelişerek günümüzdeki şeklini almıştır. Son yıllarda Japonlar, Çinliler ve Amerikalılar üniversitelerde kürsüler kurup, ilmî araştırmalarla karateyi modernize etmişlerdir. Judo ve kendoda olduğu gibi, karate de dojo ve onun mastırının ismiyle anılır. Bunlardan başlıcaları Kajukenbo-Kenpo karate, Shotakan karate, Wodo Ryu karate ve Goju Ryu’dur.

Ülkemizde karate; judoda siyah kuşak sahibi sporcular tarafından 1960’lı yıllarda başlatıldı. Bu sporu ilk olarak başlatan güreş antrenörü Halil Yüceses’tir. Rıza Doğan, güreş antrenörü olarak Japonya’ya giderken kendisinden bir karate antrenörü istendiği için Japon Letter’i getirmiş; bu hoca yönetiminde karateyi ilk yapanlar judocu Namık Ekin, Natık Canca ve Hakkı Koşar olmuştur.

Karateyi, Konya’ya İzmir’de kunduracılık yapan Konyalı Kemal Koçkar getirdi. Karate’yi, Amerikalı havacı asker Tony’den öğrenen Koçkar, 1970’de Konya’ya dönünce bu sporu judocu Ali Serin Seren ile birlikte Cıvıloğlu Öğrenci Yurdu altındaki salonda yapmaya başladı.

İlk talebelerden Mehmet Dindaş da 1980’de resmî nitelik kazanan karatenin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunarak fahri antrenörlük yaptı. Mümtaz Abda, ilk karate ajanı oldu. Daha sonra bu görevi Ali Ataman, Nihat Yalçın, Cemal Çelik ve 1992’den itibaren de Hikmet Yanartaş üstlendi.

 

Konya'da karateyi başlatan Kemal Koçkar(sağda) ve ilk talebesi Ali Serin Seren

NAİL BÜLBÜL

BİBLİYOGRAFYA