KASAP SİNAN MAHALLESİ

Tarihî bir mahalle.

Karatay’a bağlı olan mahalle, doğuda İstanbul Caddesi, kuzeyde Baba Sultan, batıda Zenburi, güneyde İbnişahin mahalleleri ile çevrilidir. Eski Sur İçi mahallelerinin en doğusunda yer alan küçük mahallelerden biridir. Mahalleye adını veren Kasap Sinan’ın kim olduğu bilinmemekle birlikte, mahalle mescidini yaptıran zat olduğu ihtimal dâhilindedir.

Yavuz dönemi, 924/1500 yılı mahalleleri arasında adı geçen mahalle, Kanuni döneminde dört hane, on bir neferden ibarettir. III. Murat döneminde (992/1584) ise mükellef sayısı on ikidir.

1264/1847-48 yılına ait 48 numaralı Temettüat Defteri’nde dört sınıfta on altı mükellef olarak vergilendirilmiştir. Nüfus bu dönemde de oldukça düşüktür.

Mahallenin bulunduğu bölgede bütün mahaller iç içe girmiş bir vaziyettedir. Buradaki bir sokağın bir yakası yahut başlangıcı bir mahallede, diğer yakası yahut nihayeti diğer bir mahallede olabilmektedir.

Elli yıl önce İstanbul Caddesi’ne açılan Kasap Sinan Sokağı’nın başında Müslüman Mehmet’in tamirhanesi ile Avukat Serdaroğlu ile Dr. Mustafa Yaylalı’ların evleri bulunmaktadır. Hakkı Özçimi Hoca, Seyit Küçükbezirci ve Silleli Bektaş Ağa’nın evleri de bu sokak üzerindedir. Hakkı Özçimi, sonradan Hapishane Caddesi’nde yaptırdığı evine taşınmıştır.

Sokağın devamında Kasap Sinan Mescidi, mescidin sol yanında da Kasap Sinan Çıkmazı yer alıyordu. Sonradan bu çıkmaz çıkar hâle getirildi. Mahallede unutulmayan isimlerden birisi de bu çıkmaz sokağın köşesindeki evde oturan Konya’nın tanınmış eğitimci ve yazarlarından Sıraç Aydın Taşbaş’tır.

Mahallede tarihî doku korunamadığı gibi zamanla mahallenin yerli sakinlerinden kimse de kalmamıştır. Mahallenin cadde üzerindeki bölümü tamamen iş yerleri ile dolmuş; 2009 yılındaki düzenlemeyle de mahalle, çevresindeki mahallelerle birlikte Şems Mahallesi’ne dâhil edilmiştir.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Sarıköse, 2011, 196-197; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 250, 254, 261; Seyit Küçükbezirci (Konya 1942) ile 01.05.2012 tarihli görüşme.