AHMED b. ABDULLAH b. ASLİ

Karamanoğulları Döneminde yaşayan mimar ve çini ustası.

Doğum ve ölüm tarihleriyle memleketi bilinmemektedir. Eserlerinden bugüne sadece yenilediği iki yapı gelebilmiştir. Bunların ilki Konya’daki Mevlâna Kümbeti olup 1273’te yapılan eser, 1379 yılında Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey tarafından bu mimara yenilettirilmiştir. Diğer yapı ise 1268 yılında inşa edilmiş olan Akşehir’deki Seyyit Mahmut Hayranı Kümbeti’dir ve 1409’da yenilenmiştir. Yenileme sırasında Ahmet b. Abdullah b. Aslînin koyduğu ve yakın tarihlere kadar kümbette bulunan çini bir kitabede adının kabartma olarak yazılı bulunduğu bilinmektedir. Ancak, kitabedeki Aslî kelimesi önceleri Muslî şeklinde okunduğu için sanatkârın uzun zaman Musullu olduğu sanılmış, sonradan bu kelimenin sanatkârın dedesinin adı olduğu tespit edilmiştir.

(DİA)

BİBLİYOGRAFYA

  • Sönmez, 1989, II/41.