KEBAPÇILAR İÇİ

Kebapçı ve lokantacıların toplandığı muhit.

Ahilik yapılanması gereğince tarihî Konya çarşısında aynı iş koluna mensup esnaf, belli muhitlerde toplanmıştır. Aynı iş kolundan esnafın toplandığı muhitler Konya’da “içi” kelimesiyle tanımlanmışlardır. Kebapçılar İçi de lokantacı ve kebapçı esnafın Konya çarşısı içerisindeki muhiti ifade etmektedir. Günümüzde eskisi kadar esnafı kalmasa da Kebapçılar İçi; Tevfikiye Caddesi’nin doğusunda, Ahi Baba Sokağı ile Türbe Caddesi arasındaki irtibatı sağlayan Kebapçılar Sokağı’nın iki yakasını ifade etmektedir.

Eskiden bu sokakta bir baştan bir başa tiritçi, ahçı ve kebapçı dükkânları yer almakta idi. Mesela Garanti Bankası İşhanı’nın yerinde Ali Aton’un Lezzet Lokantası vardı. Aton, daha sonra Kolonyacı Hasan’ın yanında Merkez Lokantasını açınca, yerinde M. Emin Belviranlı ve Mehmet Sağ manifaturacılık yapmaya başladı. Ayrıca Halepli Hasan Gülseren, Tahir Coşansel, Osman Vefa, Mustafa Kılcı’nın kebapçı dükkânlarıyla “Kara Mustafa” diye anılan Mustafa Öztuzcu’nun Hoşgör Lokantası bulunmakta idi. Öztuzcu ölünce, lokantasını yanında çalışan Fındık Ali, Fındık’ın işini Ankara’ya nakletmesi üzerine de Kasap İbrahim Damar devralmıştır. Lokantayı hâlen Damar’ın oğlu Esat ile yeğenleri İbrahim ve İlhan işletmektedir. Halepli Hasan’ın vefatından sonra oğulları da genç yaşta ölünce dükkânı hazır giyim mağazası oldu.

Karşı köşedeki Dişçi Galip Taşkapu’nun altında da Hasan Hüseyin Usta’nın tiritçi dükkânı vardı. Sonradan burayı satın alan Cin Ali, Dellal (Tellal) Pazarı’nın içinde köftecilik yapan İbrahim Baldan’ın babasıydı. 1950’li yıllarda Aziziye Camii yanında Ehli Tabiat Lokantasını açan İbrahim Baldan vefat edince köfteci dükkânını günümüzde oğlu Abdullah işletmektedir. Kebapçılar İçi’nin önemli esnafından biri de Kebapçı Hacı Şükrü idi. Şükrü Usta ölünce dükkânı damadı Ali Şengönül çalıştırmaya başladı. Onun vefatından sonra da Mareşal Mustafa Kemal İlkokulu karşısına nakledilen dükkânda mesleği hâlen torun Şükrü Şengönül ve oğulları devam ettirmektedir.

Kebapçılar İçi’nden başka sadece -İstanbul Caddesi üzerinde, Aziziye Camii ile Kadınlar Pazarı arasında- Gazyağcı Mehmet Ağa’nın kebapçı dükkânı; karşısında Seyit Faruk Önder Pasajı’nın olduğu köşede Çakıroğlu Lokantası, yanında Mustafa Sağkan’ın ahçı dükkânı, biraz ilerisinde de Mustafa Yaşlı’nın Mevsim ve Hükümet Meydanı’ndaki Selâmet Otelinin altında Süleyman Parlak’ın Konak Lokantası vardı.

 

NAİL BÜLBÜL

BİBLİYOGRAFYA