AT PAZARI

Eski bir pazar yeri.

At Pazarı, Konya’nın en eski ve meşhur pazar yerlerinden biriydi. Pazarın tarihi Selçuklu Dönemine kadar uzanmaktadır. Pazar, Konya dış surunun Lârende Caddesi’nin başlangıcı ile bugünkü Tevfikiye Caddesi’nin sonunda meydana açılan kapı önündeydi. Bu kapı At Pazarı’na açıldığı için adı At Pazarı Kapısı idi. Yakın zamana kadar çevre, At Pazarı olarak anılırdı. Kapının ardındaki mahalle de tarihî Sephavan Mahallesi’dir. At tacirleri, Tevfikiye Caddesi ile Hükümet Binası arasındaki caddede atlarla sürat denemesi yaparlarmış.

Bugünkü Vakıflar Çarşısı’nın doğusunda yer alan pazar yerinin etrafı, 60-70 yıl öncesine kadar at ticareti ile uğraşan esnaf ve nalbant dükkânları ile dolu idi ve Konya’da hanların en yoğun olduğu bölge de burası olup hanlar, At Pazarı çevresinden Ahmet Efendi Hamamı’na kadar devam ederdi. Beyşehir, Toros, Bozkır ve Sulu Han bilinen hanlardan bazılarıdır. Konya şeriye sicillerinde geçen Valide, Çelebi ve Aslan Ağa adındaki kişilerin inşa ettirdiği hanlar da bu bölgededir.

At Pazarı Kapısı haricinde pazar yerinde bir çeşme ile Hüseyin Ağa adında bir zatın yaptırdığı cami bulunuyordu. Bir zamanlar meydanın tam ortasında büyük bir belediye kantarı vardı. Kantar da sonradan kaldırıldı.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • KŞS, 1128, 47/11; 1335, 49/12; Es, Arşiv; Odabaşı, 1998, 86, 99.