ATA DERGİSİ

Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi yayın organı.

Ata Dergisi, 13 Aralık 1985’te Resmî Gazete’nin 18957. sayısında yayımlanan yönetmelik doğrultusunda Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yayın organıdır. 1991’den itibaren Yaşar Semiz’in editörlüğünde yılda iki defa yayımlanan bilimsel bir dergidir.

Derginin ilk sayısında Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Cin’in II. Milletlerarası Gençlik Kongresi’ni açış konuşması yanı sıra Prof. Dr. Hüseyin Ayan, Prof. Dr. Nejat Göyünç, Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Dr. Yaşar Semiz, Caner Arabacı gibi akademisyenlerin on yedi bilimsel yazısı yer almaktadır.

Dergi, yayın süreci içinde üç özel sayı yayımladı. Bunların ilki “Türk Demokrasi ve Kalkınma Tarihinde 14 Mayıs 1950 ve 27 Mayıs 1960 Dönemeçleri Sempozyumu” (üçüncü sayı, 1992); ikincisi “Tarihî Objektiften 27 Mayıs İhtilali ve Yüksek Adalet Divanı Sempozyumu” (beşinci sayı, 1993) ve üçüncüsü “Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan” (yedinci sayı, 1997) adıyla yayımlandı.

Ata Dergisi, 1998 yılında bir özel sayı çıkardıktan sonra aralıklarla 2007 yılına kadar yayını sürdürmüş, bu yıldan sonra yayınlanmamıştır.

Ata Dergisi kapağı

YAŞAR SEMİZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Ata Dergisi, sy. 1-9; SÜ Atatürk Araştırma-Uygulama Merkezi karar defteri.