KIZ SANAT ENSTİTÜSÜ

Kızlara meslek eğitimi vermek amacıyla Cumhuriyet Döneminde açılan ortaöğrenim kurumu.

1936 yılında Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü emri ile Akşam Kız Sanat Okulu olarak eğitime başlayan okulun ilk eğitim binası bugünkü İsmet Paşa İlköğretim okuluydu. İlkokul mezunu kızlara dikiş, nakış, çamaşır yıkama, yemek pişirme vb. becerileri kazandırmayı hedefleyen bu okulun eğitim süresi iki yıldı.

1944 yılında adı Konya Kız Enstitüsü ve Akşam Kız Sanat Okulu olarak değiştirilen okulun öğrenim süresi iki yıldan beş yıla çıkarılmış, öğretim programlarına çamaşır, moda ve çeşitli kültür dersleri ilave edilmiştir.

1960-1961 Öğretim Yılı’nda Kız Enstitüsü bünyesinde Kız Sanat Orta Okulu açılmış; 1961 yılında da okul, Anıt civarında, Atatürk Caddesi üzerindeki bugünkü binasına taşınmıştır.

1963-1964 Öğretim Yılı’nda ortaokul mezunlarına yönelik programıyla Kız Enstitüsü olarak öğretim süresi üç yıla çıkarılmıştır.

1969 yılında okul bünyesinde Uygulama Anaokulu açılmış, ancak okulun fiziki şartları sebebiyle kurum içinde eğitim verilememiştir. Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, okulun hemen yanında yer alan Yonca Apartmanı’nın bir dairesi anaokulu olarak kiralanmış, dört-altı yaş arası on beş öğrenci ile eğitime başlamıştır.

1974-1975 Öğretim Yılı’nda okulun ismi Kız Meslek Lisesi olarak yeniden değiştirilmiştir.

1975-1976 Öğretim Yılı’nda okul bahçesine Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Pratik Kız Sanat Okulu ve Uygulamalı Anaokulu binası yaptırılmış, okulun fiziksel şartları da iyileştirilmiştir. Uygulamalı Anaokulu yeni binasında yirmi beş öğrenci ile eğitimine devam etmiş; sonraki yıllarda bu sayı kademeli olarak elliye çıkarılmıştır. Ancak bina yetersizliğinden 2010-2011 Öğretim Yılı’nda kırk öğrenci almıştır.

1976 yılında okul bünyesinde faaliyet gösteren Akşam Kız Sanat Okulunun adı Pratik Kız Sanat Okulu olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile okulda, Kız Meslek Lisesi, Kız Sanat Orta Okulu, Uygulamalı Anaokulu ve Pratik Kız Sanat okulu Olmak üzere dört okul bir arada farklı programlarla eğitim ve öğretime devam etmiştir.

1977 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından dil laboratuvarı yaptırılmıştır.

1982 yılında devlet ve halk işbirliği ile Uygulamalı Anaokulunun okul bahçesindeki binasının üzerine bir kat daha eklenmiş, öğrencilerin yatakhaneleri ve oyun odaları üst kata taşınmıştır. Bu değişiklik ile yatak kapasitesi de artırılarak öğrenci sayısı elliye çıkarılmıştır.

1983 yılında okul bahçesine öğrencilerin kullanımı için hayırsever bir vatandaş tarafından on musluklu bir çeşme yaptırılmıştır.

1985 yılında okul bahçesi Valilik, Kara Yolları, Belediye ve DSİ gibi resmî kurumların katkılarıyla genişletilmiştir.

1991 yılında MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 3553 sayılı yazısı ile okul bünyesinde Kız Teknik Lisesi açılarak bu okula elli öğrenci kabul edilmiştir. Bu öğretim yılında bilgisayar laboratuvarı ve hazır giyim atölyesi de faaliyete geçirilmiştir.

1992 yılında 245 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararı ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün emri ile Geleneksel Türk El Sanatları Kız Meslek Lisesi, 1996 yılında da 141 sayılı genelge ile Anadolu Kız Meslek Lisesi açılmıştır.

1998 yılında ilgili genel müdürlüğün 71 sayılı kararı ile METGE Projesi kapsamında, vasıfsız ve işsiz bireylere, yetişkinler eğitimi kapsamında meslek edindirmek amacıyla alan ve bölüm programları açılarak mesleki eğitim-öğretim verilmiştir.

2001 yılında Konya İl Millî Eğitim Ad Verme Komisyonu’nun 2001/20 sayılı kararı ile okulun ismi bir kez daha değiştirilerek Konya-Meram Atatürk Anadolu Meslek Lisesi ve Konya-Meram Atatürk Meslek Lisesi olmuştur.

2005 yılında dil laboratuvarı yerine yirmi bilgisayarlı ikinci bilgisayar atölyesi kurulmuştur.

2008 yılı Aralık ayından itibaren bakanlığın 2008/81 sayılı genelgesi ve ilgili genel müdürlüğün 976-5429 sayılı, Kız Teknik Öğretiminde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması konulu emir gereği okulun ismi Konya-Meram Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi adını, 2014 Mayıs ayında ise Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını almıştır. Hâlen okul bünyesinde Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Uygulamalı Anaokulu, Açık Lise, Pratik Sanat Okulu programlarıyla eğitim-öğretime devam etmektedir.

Meram Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi

PERİHAN TUNÇ

BİBLİYOGRAFYA

  • T.C. Konya Valiliği, Meram Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Stratejik Planı, 2011-2014.