KIZILÖREN KÜÇÜK HAN

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.

Meram’a bağlı Kızılören beldesinin (günümüzde mahalle) batısında, Kızılören Hanı’nın doğusundadır. Cephede muntazam yonu taş, yanlarda sıralı moloz taş duvarlı, iki sahınlı bir han olup ortasında üçayak bulunur. Hana kuzey cephesinde, dışarıya taşan taç kapı ile girilir. Taç kapı dıştan sivri, içten yuvarlak kemerlidir. Kuzey-güney doğrultusunda birbirine sivri kemerlerle bağlanmış üçayak, yapıyı iki sahına ayırır. Sahınların üzeri beşik tonozla örtülüdür. Tonozların yıkılan kuzeydoğu kısmı son yıllarda onarılmıştır. Batı sahının güney köşesindeki mihrap, yapının bir dönem cami olarak kullanıldığını göstermektedir. Taç kapıdan girince hemen doğudan başlayan bir merdivenle çatıya çıkılmaktadır.

Yapının, han mı mescit mi olduğu, Kızılören Hanı’nın yakınında aynı tarihte, aynı malzeme ve teknikle niçin böyle bir küçük han daha yapıldığı tartışılmıştır. Bu konuda en geçerli görüş, bu yapının bir posta menzil hanı olduğunu ileri süren Ayşıl Tükel Yavuz’a aittir. Yapı mimari özellikleri bakımından XIII. yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Kızılören Küçük Han

NESİL EROL

BİBLİYOGRAFYA

  • Erdmann, 1961; Ünal, 1992; Yavuz, 1996, 25-38.