KOBİ ENERJİ

Mahallî haftalık ekonomi gazetesi.

Kobi Enerji gazetesi, Konya’da, Ali Fuat Kaymaz tarafından 01 Kasım 2007 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlayan haftalık bir ekonomi gazetesidir. Genel yayın yönetmeni ilk yıllarda Mustafa Balkan, haber müdürü Metin Oralöz’dür. Zaman içerisinde Balkan gazeteden ayrılınca genel yayın yönetmeni Metin Oralöz olmuştur. Gazete, 2007 ve 2008’de, on altı sayfa ve renkli olarak çıkarılmış; ikinci yıldan sonra renkli sayfa sayısı dörde indirilmiştir. Gazetede haberden ziyade, köşe yazıları önemli bir yer tutmaktadır. Yayın alanında da özel haberden çok ajans haberlerine yer verilmiştir.

Kobi Enerji, kobilerin gazetesi olma iddiasındadır. Gazete, başlık üstünde, “Haftalık ekonomi gazetesi”; başlık altında ise “Enerji noktasında buluştular”, ifadelerine yer vermiştir. On altı sayfalık gazetenin fiyatı elli kuruştur. Ancak gazete bayide satılmamakta; haftada bir, Konya ve Türkiye genelinde kuryeler aracılığıyla ücretsiz dağıtılmaktadır. Yayın aralığı, düzenli değildir.

Kobi Enerji, bir grup yayınıdır. 2010 yılına ait sayılarında, en çok kendi grubuna ait firmaların reklamını verir. Kobi Enerji Grup; Konya'nın ilk yerel demiryolu lojistik şirketi olan Kobi Lojistik AŞ, TÜRKKEP (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri), Kobi Enerji gazetesi, E-guven, Onel Gümrük Müşavirliği, Freelog (yükü uygun ve yakın araca yönlendirerek taşıma sistemi), Kobi Lojistik gibi kuruluşlardan oluşmaktadır. Grup, Kobi Enerji gazetesi yanında, Kobi Zaman adlı bir gazete daha çıkaracağını ilan etmiştir.

Gazete, grup sitesinde verilen bilgiye göre, 5.000 adet baskı yapmaktadır. Bunun, 3.000 adedi kurye aracılığıyla Konya, Karaman, Aksaray ve ilçelerinde, başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere, dağıtmaktadır. Geri kalanlar resmî kurumlara, STK’lara, holdinglere ve şirket yöneticilerine posta veya kargo ile gönderilmekte, Konya dışındaki belirli noktalara stant dağıtımı ile ulaştırılmaktadır. Gazetenin hedefi, STK’lar ve kamu kurumları ile işbirliği yaparak, eğitimli insan gücü eksiğinin giderilmesi, işsizliğin azaltılması, bölgemizdeki üretim ve ihracat potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamak, olarak açıklanmıştır. Bu doğrultuda organize ettiği toplantılar olmuştur. 01-08 Kasım 2010 tarihli manşetinde, düzenleyicilerinden olduğu bir panel haberi verilir. Buna göre, dünyanın en büyük ticaret portalı alibaba.com, diyalogo.com ve Kobi Enerji birlikte, Konya’da bir panel düzenlemiştir. Panelde, stratejik işbirliği, ihracatçılara sunulan fırsatlar gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, 23-25 Ekim 2011 tarihinde, Türkiye Bilişim Vakfı yöneticileri davet edilerek STK’lar ve kamu kurumlarıyla buluşturulmuştur.

Yayın süresi itibari ile, yedinci yıla girmek üzere olan gazetenin, hâlen imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü, AN-KO Eğitim Danışmanlık Basın Yayın Nakliye İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ali Fuat Kaymaz’dır. İcra kurulu başkanı Ayhan Kaymaz, genel yayın yönetmeni Metin Oralöz, haber müdürü Mehmet Akif Kaymaz’dır. Gazetenin idare yeri, Beyhekim Mahallesi, Zindankale Sokağı’ndadır. Baskısı, Hakimiyet gazetesi tesislerinde yapılmaktadır.

Ekonomi, endüstri-teknik, tarım, ticaret ağırlıklı haberlere yer veren gazete, Konya sanayicileri, ticari kuruluşları yanında, ülke genelini ilgilendiren haber ve bilgileri de sayfalarına taşımıştır. Gazete; millî, mahallî değerlerle kültürel ve sosyal unsurlara sahip çıkan bir duruşa sahiptir. 2011 Ocak ayından itibaren verdiği haberler içinde, yerli otomobil ve yerli uçak motoru haberleri ayrı bir yer kaplamıştır.

Gazetenin yazı kadrosunu Metin Oralöz, Ayhan Kaymaz, Faruk Eczacıbaşı, Can Orhun, Ali Umur, Ersal Özkan, Hatice Tunç, Burhan Genç, Bahadır Türkoğlu, Celalettin Kandemir, Hakan Akçay, Kemal Yücel, Züleyha Doğan, İsmail Detseli ve Tuğrul Tekbulut gibi isimler oluşturmaktadır.

Kobi Enerji gazetesi

CANER ARABACI

BİBLİYOGRAFYA

  • Kobi Enerji, 01 Kasım 2010-2011-23 Mayıs 2011; http://www.aliumur.com.tr/?pnum=10&pt=KOB%C4%B0%20ENERJ%C4%B0%20GAZETES%C4%B0, 04.09.2013; http://www.kobienerji.com.tr/tr-TR/Dynamic/Index/3/6, 04.09.2013; www.konya.gov.tr/dosyalar/konya_basin_kuruluslari, 03.09.2013.