KONAY, HÜSEYİN HÜSNÜ

(Hüsnü Bey) (1878-1954) Konya milletvekili.

Konya’da doğdu. Babası Mustafa Rıfkı Saylavo Bey, annesi Emine Hanım’dır. Harp Okulundan mezun oldu. Kaymakamlık yaptı. İstanbul Örfi Divan-ı Harbi Soruşturma Kurulu Başkanlığı, Riyaziye Konya Havalisi Kuva-yı Milliye Kumandanlığı görevlerinde bulundu. III. Dönemde Konya milletvekilliği yaptı.

Fatma Feride Hanım ile evli olan Konay’ın Aliye Fethiye, Fatma Fahriye, Emine Fecriye ve Latife adlarında dört kızı vardır.

Almanca, Fransızca ve Bulgarca Bilen Konay, 9 Eylül 1954 tarihinde vefat etmiştir.

 

Hüseyin Hüsnü Konay

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Koner, 2003, 15-30; Arabacı, 1991,160; Uz, 2004a, 48-50; a.mlf., 2004b, 445-447; Özcan, 2005.