ATAKER, HASAN NİZAMETTİN

(1883-1951) Cumhuriyet Dönemi Konya valisi.

Hasan Nizamettin, Bursa vilayeti naiplerinden Ahmet Asım Efendi’nin oğludur. Yanya’ya bağlı Ergili kasabasında doğdu. Rehber-i Maarif ve Numune-i Terakki İlkokullarından sonra Selanik, Vefa ve Bursa İdadilerinde okudu. 1906’da Mülkiyeyi, 1910 yılında da Hukuk Fakültesini bitirdi.

27 Kasım 1908’de Selanik vilayeti maiyet memurluğu, Silivri Kaymakamlığı, Sındırgı, Çarşamba, Pirlepe, Ayvalık, Bandırma ve Ünye Kaymakamlıklarında bulundu. 1 Şubat 1922’de Giresun mutasarrıf vekilliği görevine başladı. 25 Nisan 1922’de de Giresun Mutasarrıflığına atandı. 29 Eylül 1923 Sinop sancağı mutasarrıfı iken Sinop’un Cumhuriyet Dönemindeki ilk valisi oldu. Elâzığ (1931-1932), Çanakkale (1935-1937), Konya (1939-1944), Hatay (1944-1947), Diyarbakır (1948) valilikleri yaptı. 1948’de emekliye ayrıldı.

1951 de İstanbul’da vefat eden Ataker, Arapça, Farsça, Arnavutça ve Rumca biliyordu.

H. Nizamettin Ataker

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Orhon vd., 1969, 595-599; Aydemir, 2006, I/124.