GÜROL, MAHMUT SAFFET

Konya milletvekili.(1319/1903-1964)

Konya’nın Cedidiye Mahallesi’nde doğdu. Babası Mehmet Emin Efendi, annesi Fatma Kamerşah Hanım’dır. Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1924-1926 yılları arasında Konya Lisesi İptidai Bölümü’nde öğretmenlik yaptı. Sonra sırasıyla Matbuat Genel Müdürlüğü çevirmenliği (13 Kasım 1926), Ankara Şehremaneti Levazım Müdürlüğü (19 Mart 1927), Ankara Şehremaneti muhasebe kâtipliği (13 Mart 1927), Ankara Sanat Okulu Türkçe öğretmenliği, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tetkik memurluğu (29 Aralık 1931), Polis Enstitüsü öğretmenliği (22 Kasım 1937), Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Neşriyat ve Propaganda Şube Müdürlüğü (30 Kasım 1939), Halk Bankası TAŞ Küçük Sanatlar Etüt ve Yayın Müşavirliği görevlerinde bulundu. Aynı zamanda yazarlık, gazetecilik ve ticaretle uğraştı. Bu sırada İstanbul’da yayımlanan Hemşehri gazetesinin genel yayın müdürlüğünü yaptı.

IX. Dönemde DP listesinden Konya milletvekili seçilen Gürol, Meclis Hesapları İnceleme ve Ekonomi komisyonlarında çalıştı. Gelir, kurumlar ve vergi, usul ve iktisadi devlet teşekkülleri konularında kurulan geçici komisyonda görev aldı. İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunu’nun değiştirilmesi için kurulan geçici komisyonun başkanlığını yaptı.

20 Temmuz 1954’te İşçi Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 18 Eylül 1959’da yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Bu görevinden 11 Haziran 1960’ta emekliye ayrıldı.

İngilizce bilen, evli ve üç çocuk babası Gürol, 2 Ocak 1964 tarihinde vefat etti. Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda metfundur.

Mahmut Saffet Gürol

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Öztürk, 1973, 743; TBMM Albümü, 2010, II/579; TBMM Arşivi, 07.01.2009.