ÂŞIK DEVAMİ

(1279/1863-64-1335/1919) Halk şairi

Silleli Âşık Feşani’nin* ortanca oğludur. Asıl adı Ali olan Devami, Sille’de doğdu (Devami’nin doğum tarihinin 1824 mü, 1825 mi, yoksa 1862 mi olduğu hususunda tereddütleri olan Köprülü, onun ölüm tarihini de 1913 olarak belirtir: Köprülü, Saz Şairleri, 342). Gençliğinde reji kolculuğu yaptı. 1319 (1901-02)’da bu görevinden ayrılarak bahçıvanlık yapmaya başladı. 1331 (1912-13) yılında bahçıvanlık yapması için Karabağ’ın Gülbahçe köyüne götürüldü. 1335/1919 yılının Kasım ayında Gülbahçe’de vefat etti.

Şiirlerini gençliğinde keman ve gırnata eşliğinde söyleyen Devami’nin şiir defteri elden ele dolaşırken kaybolduğundan günümüze az sayıda şiiri gelebildi.

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • Dalboy, 1935, 25-28; Akça, 1940, 178-180, 125-126; Yakıcı, 1994, 198; Yeniterzi, 2001, 91.